စကားဝှက်မေ့သွားသောအခါ ဆော့ဖ်ဝဲကို မည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း။