ဆံပင်တွေကို ဖယ်ရှားဖို့ Sheera ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုကြလဲ။