အီလက်ထရွန်းနစ်မင်္ဂလာဆောင်ကတ်ကို မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။