အပလီကေးရှင်းများတွင် စကားဝှက်ကို မည်သို့ထည့်ရမည်နည်း။