အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ စိတ်ဖိစီးမှုကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။