အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သော PDF ဖိုင်များကိုအသုံးပြုခြင်း၏အရေးပါမှု