မျက်နှာပြင် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ် အမျိုးအစားများ